Mine sider.

22.09.2010

Personlighetsforstyrrelse

Legger inn et lite skriv jeg fant på nett om hvordan kjenne igjen en psykopat.

Selv bodd med en og kan skrive under på at alt som står her er som tatt ut fra den er erfaringen jeg har innen temaet.
Denne LINKEN er også verdt ta en titt på.
Forteller litt om psykopatens ofre - kunne i grunn ha skrevet det selv.Hvordan kjenner man igjen en psykopat eller personlighetsforstyrrelse?

Man møter jo mennesker hver eneste dag, og noen ganger stifter man nye bekjentskaper. Man kjenner aldri andre fullt og helt på godt og vondt, selv om man tror det. Mennesker viser stort sett de sider av seg selv de ønsker at andre skal se, så hvordan skal man da se faresignalene og ha muligheten til å unngå mennesker som lider av en eller annen form for psykisk lidelse, som vil påvirke ens eget liv på en negativ måte?

Et menneske med psykopatiske trekk kan gjennkjennes på deres måte å møte omverden på. Konemishandlere, familieterrorister, bigamister, svindlere, småtjuver, intrigemakere, plageånder, sykelige kranglefanter - de finnes overalt, og hundretusener av uskyldige ofre står igjen med ødelagte liv, ødelagt økonomi og ødelagt selvfølelse. Det er disse "vanlige" psykopatene som utgjør den største trusselen mot folk flest. Psykopatenmangler ekte følelser, i hvert fall følelser for andre mennesker, men kjennetegnes av stormende grunnhet - de føler dypt på en overflatisk måte. Dette resulterer i aggresjon, utøvet uten evne til anger, skyldfølelse eller medfølelse. Psykopater er ikke psykisk syke, de har en personlighetsforstyrrelse. De utnytter andre mennesker for å oppnå sine mål, ved hjelp av en sjarmerende overflate og evnen til å finne og utnytte andre menneskers svake punkter. Rådet fra eksperter og psykopatofre er klart: Kom deg unna så fort som mulig!Men hvordan klarer man det når ingen går rundt med påskrift i pannen om hva de lider av, eller hvilke diagnoser de har?Psykopater er til de grader så psykotiske at de totalt mangler evnen til å rette opp egne feil, og de konstruerer sin egen ikke-eksisterende "virkelighet", som de overhode ikke er villig til å argumentere rasjonelt for. I beste fall vil psykopaten spørre etter 100% sikre beviser for at de tar feil, og om en klarer dette vil de forlange 100% sikre beviser for at det ikke er feil i de sikre bevisene osv... Ingen beviser er gode nok for psykopaten, noe som viser at de ikke bryr seg om beviser i det hele tatt. Selv har de bare ubegrunnete påstander å bygge sine egne utsagn på som de tilfeldigvis har kopiert fra utdannelse, bøker eller blader uten at de forstår grunnlaget for dem.

Psykopaten bedriver det perfekte skuespill av falske gråtescener (krokodilletårer) for å få ufortjent medlidenhet, spesielt i forbindelse med tilfeller der psykopaten har blitt avslørt for sine "onde" handlinger.

Når et menneskes personlighetstrekk er så ekstreme at de skaper vansker og lidelser for seg selv og andre mennesker, definerer vi dette som enpersonlighetsforstyrrelse.
Psykopati hører som diagnose til gruppen av personlighetsforstyrrelser. Personer med psykopati har ingen opplevelse av at de har lidelsen, og fordi de mangler sykdomsinnsikt og sykdomsfølelse, har de heller ikke noe virkelig ønske om hjelp med problemene de skaper.

De menneskene som har vært utsatt for psykopatenes hensynsløshet, manipulering, fysiske og psykiske voldsbruk og utnyttelse får gjerne store problemer. Er man allerede fanget i psykopatenes garn, er det to strategier som er aktuelle; den ene er å være tøff mot psykopaten og den andre er å komme seg vekk. Det har vært betydelig forvirring om hva psykopati er diagnostisk sett. Psykopati er nå en mer presis diagnose enn tidligere. Det internasjonale diagnosesystemet kaller det for dyssosial eller antisosial personlighetsforstyrrelse. De psykiatriske institusjoner har erfart at slike pasienter ikke ønsker behandling. Psykopater har ved sin løgnaktighet, manipulering og impulsivitet en nedbrytende virkning på pasienter og behandlingsopplegg generelt. Psykopatene skaper alltid konflikter rundt seg.

Løgnaktighet, manglende evne til innlevelse, det å alltid legge skylden på andre, dette er noen av kjennetegnene som går igjen hos personer med psykopati. For at de skal ha diagnostisk verdi, må kjennetegnene ha vært til stede gjennom flere år. Det er viktig å vite at psykopatene kan hindre oss iI å se kjennetegnene ved stadig å pynte på sin væremåte og sin fortid. Mange mennesker har lettere grader av kjennetegnene. Det er ikke nok til å stille diagnosen psykopati, men vi kan likevel snakke om psykopatiske trekk. Kald likegyldighet for andres følelser, psykopater mangler evnen til innlevelse i hvordan andre tenker og føler, den evnen som gjerne kalles empati. Arbeidsinnsatsen er gjerne styrt av lystprinsippet. Rutine er noe av det verste for en psykopat. Deskifter jobb når de føler at det begynner å brenne under føttene deres eller hvis de får kritikk. De kan gi fullstendig blaffen i avtaler enten de er muntlige eller skriftlige. De driver løgn og lureri mot andre fordi de kan oppnå fordeler i forhold til andre.Psykopater kan gjerne påstå at de utdanner seg til jobber med høy status og kompetanse som flykaptein eller hjertekirurg. De er opptatt av å tjene mange penger, men har ingen realistiske planer for hvordan det skal skje. Det viser seg iblant at de ikke har oppnådd noen yrkeskompetanse, at arbeidsforholdene har vært sporadiske.
Psykopater har minimum skyldfølelse, selv om de på en overflatisk måte kan gi utrykk for slike følelser når det gjør at de kan slippe lettere unna.Manglende anger og skyld kommer til utrykk ved at de overser eller bagatelliserer at de har gjort noe galt. Utpreget glatthet, overflatisk sjarm. Psykopater fremstår gjerne som helter i historier, men også som offer. I samtalen er de flinke til å ha kontroll, og blir de utfordret med spørsmål, manipulerer de ved å snakke om noe helt annet. De gir dermed inntrykk av å ha besvart spørsmålet uten at de overhodet har gitt noen virkelig informasjon.
Personen virker vennlig og imøtekommende og lykkes som regel i å gi et svært tiltalende inntrykk. Selvsentrert/storhets ideer om egen verdi.Dette er kjennetegnet som kan være umiddelbart i øyenfallende, slike mennesker ynder å fortelle om seg selv, og må ha oppmerksomhet og beundring fra andre. De har ofte planer om at de skal gjøre en karriere med status, selv om det de har oppnådd hittil i livet ikke gir holdepunkter for at de skal klare det.
Manipulering handler om å lure andre til å gjøre eller tro ting ut fra falske forutsetninger, ting de ikke ville gjort om de hadde hatt alle fakta på bordet. I dette ligger det både en forakt for den som lar seg lure og en glede over makten som vellykket manipulering gir. Manglende dybde av følelser. Selv om psykopaten med ord kan gi utrykk for sterke følelser, stikker ikke disse særlig dypt. Personen kan også med ord gi utrykk for sterke følelser som kjærlighet og hat, men gjør det helt uten å ha dypere engasjement. Parasittær livsstil som utnytter andre, tilsvarende friske folk som bevisst utnytter trygdesystemet, for å gi et eksempel på en slik livsstil.
Igjen spør man seg selv, - hvordan kan man kjenne igjen en psykopat hvis man ikke kjenner litt til narsissistisk personlighet, slik at man unngår å bli utnyttet tilsvarende det vi kvinner har blitt av Anders Prestmarken, hvis livsstil og væremåte er helt i tråd med alt som står over her? Hvordan kommer man seg ut av nettet til slike personer når man kjenner dårlig magefølelse og føler at ting ikke stemmer?
Vi har bare ett godt råd, tilsvarende det som fagpersoner uttaler iflg ovennevnte tekst: Kom deg unna så fort du kan!!
Ikke konfronter, men lytt til magefølelsen din, - for konfronterer du, utsettes du for manipulerende bortforklaringer som gjør at du snører deg enda mer fast i nettet. Og som før sagt, - men må være sterk for å komme seg unna Anders Prestmarkens sjarm og manipulerende øyne og smil, - men det ermulig!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Blir glad om du legger igjen en kommentar :)